Kosten & Vergoeding

In nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico. Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Een nota van de tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium en een tandtechniek deel. Deze tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Uw tandprotheticus kan na de eerste kennismaking en mondonderzoek voor u een gespecificeerde kostenbegroting opstellen om de tarieven van de mogelijk te vervaardigen voorziening overzichtelijk in kaart te brengen. Wij raden u dit ook zeker aan. Het is aan uw zorgverzekering om u op de juiste manier te informeren wat u wel of niet vergoed krijgt. U kunt hier altijd naar toe bellen voor vragen of onduidelijkheden. Ons advies is dan ook om dit te doen aan de hand van de eventueel ontvangen begroting of om deze op te sturen. Vraag uw tandprotheticus om u daarin te begeleiden. 

 

U dient rekening te houden met een eventuele eigen bijdrage en een eigen risico.

Verschil tussen eigen risico & eigen bijdrage
Het (wettelijke) eigen risico is het bedrag dat u per jaar betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. Het is bedoeld om te voorkomen dat mensen overbodig van zorg gebruikmaken. Een (wettelijke) eigen bijdrage betekent dat u voor sommige zorg een deel van de kosten zelf moet betalen.

U krijgt de rekening van Infomedics!
Facturering zal bij Kunstgebit Oud-Beijerland verlopen via Infomedics. Infomedics is een factoringbedrijf die de financiële afhandeling verzorgd voor uw zorgverlener. Zo kan uw behandelaar zijn/haar aandacht volledig richten op het verlenen van (mond)zorg. Kijk voor meer informatie op www.infomedics.nl of vraag ernaar bij uw tandprotheticus. 

Volledige gebitsprothese
Vanuit de basisverzekering bedraagt de vergoeding voor een volledig kunstgebit 75% van de totale kosten. De overige 25% is dan de eigen bijdrage en zult u zelf moeten betalen. Indien u een aanvullende verzekering heeft kan een deel van de eigen bijdrage gedeeltelijk of volledig vergoed worden. Dit is verschillend per zorgverzekering en per aanvulling.

Reparatie en rebasing volledige gebitsprothese
Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. De eigen bijdrage bedraagt 10%.

Partiële gebitsprothese
De kosten ven een gedeeltelijk kunstgebit (partiële prothese of frameprothese) vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. Deze kosten kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per zorgverzekering en per aanvulling.

Reparatie en rebasing partiële gebitsprothese
De kosten van reparaties en rebasingen van een gedeeltelijk kunstgebit of frame kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Volledig kunstgebit op implantaten
Voor een vergoeding van een prothese op implantaten dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar*. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

Reparaties en rebasing volledig kunstgebit op implantaten
Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen kunstgebit moet er een machtiging zijn afgegeven door de zorgverzekeraar. *Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering. Een rebasing kent een eigen bijdrage van 10%.

* Het kan voorkomen dat uw tandprotheticus een overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Één van de zaken die dan vaak wordt afgesproken is machtigingsvrij werken. In dat geval hoeft er niet van te voren een machtiging te worden aangevraagd. Daarnaast mogen bij sommige verzekeraars bepaalde handelingen machtigingsvrij uitgevoerd worden.

Mogelijk kan het platform kunstgebit.nl een goede ondersteuning zijn op het gebied van informatie en onduidelijkheden.


0186 68 40 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rembrandtstraat 1B

3262 HN, Oud-beijerland

© Kunstgebit Oud-Beijerland 2021 - Privacyverklaring