Contact

U kunt ons vinden aan de Rembrandtstraat 1 b te Oud-Beijerland, dit bevindt zich aan de weg tussen de sportschool (Easy-Active) en de Woord & Daad kringloopwinkel. Indien u ons komt bezoeken kunt u gebruik maken van de gratis parkeerplaatsen voor de deur. Ook stopt buslijn 171 bij ons voor de deur (bushalte Maseratilaan). Hierdoor is Kunstgebit Oud-Beijerland erg makkelijk bereikbaar. Maak een vrijblijvende afspraak en plan uw busreis op www.9292.nl. 

Bent u (mond)zorgverlener en benieuwd naar de eventuele mogelijkheden voor een samenwerking? Neem dan contact op door te mailen naar het reguliere emailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via zorgmail.

Wilt u enkel een patiënt doorsturen?
Dit kan altijd! De patiënt kan altijd telefonisch contact met ons opnemen voor een adviesafspraak. Als tandarts kunt u zo’n verwijzing kenbaar maken door een email te sturen naar ons zorgmailaccount of aan de patiënt een verwijzing mee te geven met de benodigde informatie.

Heeft u klachten over een behandeling of kosten?
Ga eerst in gesprek met uw behandelaar. Meestal lost dit al veel op. U kunt dan aangeven waarover u ontevreden bent. Lukt dit niet mondeling dan kunt u dit ook altijd per email kenbaar maken. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing. Bij een eventuele samenwerking met een tandarts is het voor de tandarts ook belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. U kunt het de tandarts ook altijd kenbaar maken.

Nog ontevreden na het gesprek met uw tandprotheticus?
De ONT-klachtenregeling wordt gefaciliteerd door ONT-tandprothetici en is gratis voor patiënten. De klacht wordt dan in behandeling genomen door een onafhankelijke bemiddelaar, de klachtenfunctionaris. Deze staat de betreffende patiënt bij en geeft advies over het indienen van een klacht en de verdere procedure van de klachtenregeling. Kijk voor meer informatie op www.ONT.nl/klachten/informatie

Na bemiddeling niet de gewenste oplossing?
Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Een andere laagdrempelige mogelijkheid is de Geschilleninstantie Mondzorg. Van belang is te vermelden dat u als cliënt in principe geen rechtstreekse toegang heeft tot de geschilleninstantie. Een geschil kan worden voorgelegd via het secretariaat van de ONT klachtenregeling. Uitzonderingen op deze gang van zaken zijn altijd ter beoordeling van de geschilleninstantie.

De juiste weg naar een oplossing
✓ Bespreek het eerst met uw tandprotheticus
✓ Bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris
✓ Uw klacht indienen bij de Geschilleninstantie

Kunstgebit Oud-Beijerland is aangesloten als partner van de zorgwaard pluspas.


0186 68 40 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rembrandtstraat 1B

3262 HN, Oud-beijerland

© Kunstgebit Oud-Beijerland 2021 - Privacyverklaring